Rüyada Abiyi Öpmek

Rüyada abiyi öpmek, verdiği uğraşların sonunda istediği toplu mala, zahmetle gözlediği başarıya, çektiği zorlukların meyvesini alarak umduğu hünere, içinden çıkılması zor bir sıkıntıyla yüzleşileceğine, sıkıntı çekerek düşlediği itibara şeklinde yorumlanabilir, Bazende rüyanız şöye tabir edilir: abiyi öpmek, zamanla beklediği feraha, çektiği zorlukların sonunda kazandığı daha iyi bir hayata, zorlukla birlikte düşlediği ferahlığa, yakında duyulacak sevindirici haber almaya, kaybettikten sonra hak ettiği güce şeklinde yorumlanabilirRüyada abiyi öpmek ne manaya gelir, Bir başka deyişle rüyanız: uzun süren çabaların sonunda istediği iyi bir geleceğe, sıkıntı çekerek kavuştuğu mülke, zorlukları aşarak kazandığı zenginliğe, zorluklarla mücadele ederek ümit ettiği saygınlığa, cefa çekerek elde ettiği sevince, cefa çektikten sonra istediği mevkiye delalet ederRüyada abiyi öpmek tabiri, Bir kısım alim ve ulemalar şu şekilde yorumlamıştır: cefa ile birlikte düşlediği kazanca, sıkıntıları aşarak istediği ganimete, kaybettikten sonra düşlediği servete, yardım alarak hasret duyduğu büyük güce, meşakkatle düşlediği mala işaret ettiği söylenir