Rüyada Acik Mavi Elbise

Rüyada açık mavi elbise görmek, cefa ile birlikte ulaştığı daha iyi bir hayata, zahmetle gözlediği saygınlığa, bir kaç hafta içinde duyulacak iyi havadise, umudunu yitirdikten sonra beklediği mevkiye şeklinde yorumlanabilir, Olumlu şekliyle: açık mavi elbise görmek, zengin akrabaya, bir kaç hafta içinde duyulacak mutlu edici haber almaya, zorlukla birlikte hasret duyduğu nimete, sıkıntıyla umduğu daha çok kazanca, sıkıntıyla özlediği iyi bir geleceğe, uğraşlarının sonunda hak ettiği daha iyi bir hayata şeklinde yorumlanabilirRüyada açık mavi elbise görmek ne manaya gelir, Rüyanız olumsuz tabir olarak: verdiği uğraşların sonunda ulaştığı paraya, hatalarının ardından hasret duyduğu mutluluğa, yeminin yerine getirileceğine, yetenek sahibi bir kimseye, zorluklarla mücadele ederek kazandığı ganimete, sıkıntıyla ümit ettiği iyiliğe anlamı taşırRüyada açık mavi elbise görmek tabiri, Bir kısım alim ve ulemalar bu rüyayı şu şekilde yorumlamıştır: sıkıntı çekerek düşlediği toplu paraya, zorluklarla mücadele ederek düşlediği yüksek mertebeye, sıcakkanlı orta yaşlı akrabaya, uğraş vererek özlediği galibiyete, meşakkatle birlikte hasret duyduğu paraya işarettir