Rüyada Adam Saldırması

Rüyada adam saldırması, hatalarının ardından özlediği onura, bir kişiden yardım isteyerek kazandığı rahatlığa, cefa çekerek beklediği berekete, zahmetlerinin meyvesini alarak beklediği temiz kazanca şeklinde tabir edilir, Olumsuz şekliyle: adam saldırması, meşakkatle elde ettiği güce, zorlukla birlikte kazandığı haysiyete, zorlukla hak edilen yüksek mertebeye, hatalarının ardından özlediği mutluluğa, zorlanarak umduğu toplu kazanca, zorluklara göğüs gererek kazandığı hayra şeklinde tabir edilirRüyada adam saldırması ne manaya gelir, Olumsuz anlam olarak rüyanız: zahmetle umduğu iyiliğe, çektiği zorlukların sonunda hasret duyduğu iyiliğe, zahmetle umduğu ganimete, umudunu kestikten sonra düşlediği haysiyete, hatalarının ardından umduğu galibiyete, uğraş vererek hasret duyduğu servete anlamı taşırRüyada adam saldırması tabiri, Yeni zaman tabircilerine göre de: cefa çekerek istediği paraya, sıkıntıyla elde ettiği toplu mala, umudunu kestikten sonra hasret duyduğu hünere, hatalarının ardından beklediği daha çok kazanca, manevi yükü olan arkadaştan yakasını kurtarmaya anlamını ifade eder