Rüyada Adamların Saldırısına Uğramak

Rüyada adamların saldırısına uğramak, refah dolu geleceğe, uzun süren çabaların sonunda istediği ticari kazanca, zamanla gözlediği ferahlığa, yardım alarak kavuştuğu daha sağlıklı bir hayata, uzun bir bekleyişin sonunda ümit ettiği mevkiye işaret ettiği söylenir, Olumsuz anlam olarak: adamların saldırısına uğramak, cefa çektikten sonra hasret duyduğu toplu mala, zahmetle ümit ettiği itibarlı mertebeye, zamanla hasret duyduğu itibara, cefa ile birlikte kazandığı paraya, çektiği sıkıntıların meyvesini alarak gözlediği rahata işaret ettiği söylenirRüyada adamların saldırısına uğramak ne manaya gelir, Bireyin gördüğü rüya: sıkıntılara göğüs gererek hak ettiği sevince, zorlukların sonrasında hak edilen sevince, hatalarının ardından hayalini kurduğu varlığa, zorlukları aşarak hak edilen hayra, kötü niyetli bir kimse eliyle fenalık görmeye, çektiği zorlukların meyvesini alarak beklediği beceriye tabir edilirRüyada adamların saldırısına uğramak tabiri, Bir kısım yorum yapanlar şu şekilde tabir etmiştir: uzun süren çabaların sonunda kavuştuğu rahatlığa, ümitsizlikten sonra hayalini kurduğu iyiliğe, mağlubiyetten sonra umduğu yüksek mertebeye, cefa çekerek elde ettiği hünere, fena niyetli akraba tarafından fenalık görmeye şeklinde tabir olunur