Rüyada Agac Sakizi

Rüyada ağaç sakızı görmek, yeminine sadık kalacağına, dingin olacağına, fakirlikten sıyrılmaya, ticari getirisi yüksek atılım yapacağına, sevince kavuşulacağına, uzun ömre, akrabalarla gülmeye, külfetsiz elde edilen servete, parasal külfeti bulunan bir kimseden uzaklaşmaya, bir kaç hafta içinde duyulacak hayırlı havadis öğrenmeye, rızkın kazançlı olmasına delalettirBaşka görüşlere göre de huzurunun bozulacağına, sağlığın yitirileceğine, hoşnutsuz bir hale gelmeye, üzüntüden sıyrılamamaya, fukaralığa işaret ederBu rüyaya daha olumlu yaklaşan yorumcular şöyle yorumlarlar ki: Kişinin gördüğü rüya zahmet çekerek istediği rahatlığa, çektiği zorlukların sonunda hasret duyduğu mülke, uzun bir bekleyişin sonunda ulaştığı daha iyi kazanca, sıkıntıları aşarak kavuştuğu temiz rızka delalet eder