Rüyada Ahsap Eski Ev

Rüyada ahşap eski ev görmek, sağlıklı hayata, büyük mertebeye çıkacağına, samimi yaşlı adama, dostlarla yaşamaya, aydınlık yarınlara, iyi talihe, sevince erişileceğine, beceri sahibi bir kişiye, isteklerin gerçekleşeceğine, düşkünlükten feraha çıkmaya, mutluluğa yorulurBaşka görüşlere göre de kıymet düşmesine, rahatı kaybetmeye, istenmeyen bir problemle yüzyüze gelineceğine, düşmanlık görmeye, rahatının kaçacağına işarettirBazı durumlarda da ulemalar şöyle tabir ederler: Bu sıkıntılara göğüs gererek kavuştuğu az olan kazancının artacağına, uzun süren çabaların sonunda düşlediği az olan kazancının artacağına, mağlubiyetten sonra hak edilen haysiyete, ümitsizlikten sonra umduğu ganimete yorulmaktadır