Rüyada Akrabalarla Küsmek

Rüyada akrabalarla küsmek, sıkıntıyla ulaştığı servete, çektiği zorlukların meyvesini alarak hasret duyduğu mutluluğa, çektiği sıkıntıların meyvesini alarak elde ettiği ganimete, başarısızlıktan sonra ümit ettiği büyük güce anlamını ifade eder, Olumsuz tabir olarak rüyanız: akrabalarla küsmek, meşakkatle hak edilen mevkiye, bir kişiden yardım isteyerek hak ettiği toplu kazanca, sıkıntılarının sonunda düşlediği ganimete, sıkıntılarının sonunda hak ettiği büyük güce, zahmetlerinin meyvesini alarak umduğu temiz rızka, sıkıntılarının sonunda beklediği rahata anlamını ifade ederRüyada akrabalarla küsmek ne manaya gelir, Rüyanız olumlu manada: zorlukla ulaştığı daha çok kazanca, zahmetle birlikte umduğu ticari kazanca, hatalarının ardından ulaştığı iyi bir geleceğe, verdiği uğraşların sonunda düşlediği başarıya, fena huylu akraba eliyle zarar görmeye, zorlukların ardından elde ettiği mevkiye delalettirRüyada akrabalarla küsmek tabiri, Bir kısım yorum yapanlar bu rüyayı şu şekilde yorumlamıştır: manevi yükü bulunan kişiden yakasını kurtarmaya, zahmet çekerek ulaştığı hayra, uzun süren çabaların sonunda kazandığı mutluluğa, cefa ile birlikte gözlediği paraya, zahmetsiz kazanılan paraya şeklinde tabir olunur