Rüyada Akrabalarla Yolculuk Etmek

Rüyada akrabalarla yolculuk etmek, verimli işler ile meşgul olacağına, sorunlardan uzak olacağına, gelirin kazançlı olmasına, memuriyette makama çıkılacağına, vefakar arkadaşa, hayali kurulan bir ilişkiye, kolay kazanılan ganimete, şana erişileceğine, becerikli bir kişiye, ticari kazancı yüksek girişim yapacağına, maddi yükü olan yabancıdan kurtulmaya delalet ederOlumsuz anlamda kedere düşmeye, rahatının kaçacağına, huzuru yitirmeye, iş nedeniyle huzursuzluğa, fenalık görülmesine işaret ederBazen de rüya uzmanları şöyle derler ki: Bu rüya zahmetle düşlediği mevkiye, hatalarının ardından elde ettiği toplu paraya, zorluklara göğüs gererek istediği şana, verdiği uğraşların sonunda ümit ettiği servete yorulmaktadır