Rüyada Akrabanizi

Rüyada akrabanızı görmek, karlı atılımlar yapacağına, hak edilmiş paraya, hoşgörülü genç tanıdığa, üne kavuşmaya, gıpta ile bakılan kuvvet sahibi olmaya, huzura kavuşmaya, memuriyette mevkiye geleceğine, verdiği sözüne sadık kalınacağına, düşkünlükten sıyrılmaya, kazanca gelecek fazlalığa, özlemi duyulan bir geleceğe işarettirBaşka görüşlere göre de kederden sıyrılamamaya, maddi kayba, mesuliyetten ötürü rahatsız olmaya, zorluğa düşmeye, kıymet kaybetmeye delalet ederBazı rüya uzmanları şöyle dediler: Kişinin gördüğü rüya sıkıntı sonrasında elde ettiği ferahlığa, sıkıntıya düşerek ümit ettiği iyi bir geleceğe, zorluklara göğüs gererek istediği daha iyi kazanca, çektiği zorlukların meyvesini alarak kavuştuğu hayra delalettir