Rüyada Allahtan Para İstemek

Rüyada Allahtan para istemek, fakirlikten uzak durmaya, yetenekli bir kimseye, kazançlı girişim içinde bulunacağına, bereketli yarınlara, şana erişmeye, faydalı uğraşlara, zahmetsiz kazanılan mülke, toplum yaşamında mutluluğa, iyi sağlığını muhafaza etmeye, mutluluğu bulmaya, kısa sürede öğrenilecek sevindirici gelişmelere delalettirBaşka görüşlere göre de kötü huylu bir düşman eliyle fenalık görmeye, korkuya olmasına, sıkıntıya hayata, değer düşmesine, yoksulluğa yorulmaktadırRüyaya daha olumlu bir pencereden bakan yorumcular şöyle yorumlarlar: Bu rüya umudunu yitirdikten sonra kazandığı yüksek mertebeye, meşakkatle birlikte özlediği güce, zorlukların sonrasında umduğu zafere, kaybettikten sonra kazandığı güce yorulmaktadır