Rüyada Allahutan Selam Almak

Rüyada Allahutan selam almak, ferahlamaya, cömert amire, karmaşadan uzak bir hayat sürdüreceğine, alın teriyle kazanılan nimete, ticari kazancı yüksek girişim içinde bulunacağına, şana sahip olunacağına, iyi talihe, imrenilen bir geleceğe, mutlu olmaya, hayırlı çocuğa, zorluk çekmeden elde edilen ganimete delalet ederBir diğer yoruma göre de sıkıntılı yaşama, düşmanlıktan emin olunacağına, hoşnutsuz bir hale düşmeye, parasal probleme, üzüntü duymaya delalet ederBazı durumlar için de yorumcular şöyle tabir ederler ki: Bu rüya çektiği zorlukların sonunda düşlediği temiz kazanca, uğraşlarının sonunda kavuştuğu iyiliğe, zahmet çekerek ümit ettiği daha iyi kazanca, verdiği uğraşların sonunda ulaştığı şerefe yorulmaktadır