Rüyada Allahutan Yardım Dilemek

Rüyada Allahutan yardım dilemek, bir kişiden yardım isteyerek beklediği zenginliğe, yakın zamanda duyulacak hayırlı değişimlere, zorlukların ardından gözlediği servete, çözümü zor bir durumla yüzleşileceğine, çektiği zorlukların meyvesini alarak istediği şerefe anlamını ifade eder, Rüyanız bazende şöye yorumlanır: Allahutan yardım dilemek, uzun bir bekleyişin sonunda kavuştuğu refaha, başarısızlıktan sonra düşlediği hayra, sıkıntılarının sonunda ümit ettiği nimete, meşakkatle ulaştığı berekete, yenilgiden sonra istediği rahata anlamını ifade ederRüyada Allahutan yardım dilemek ne manaya gelir, Bir başka deyişle: zorlukların ardından kavuştuğu hünere, tez zamanda öğrenilecek iyi haber duymaya, zahmet çekerek elde ettiği nimete, kaybettikten sonra beklediği refaha, yenilgiden sonra elde ettiği iyiliğe, uzun süren çabaların sonunda hak ettiği nimete anlamı taşırRüyada Allahutan yardım dilemek tabiri, Bir kısım alim ve ulemalar bu rüyayı şu şekilde tefsir etmiştir: kaybettikten sonra elde ettiği mülke, sıkıntı sonrasında düşlediği toplu kazanca, sıkıntı çekerek ulaştığı şöhrete, kaybettikten sonra hak ettiği saygınlığa, yardım alarak özlediği ferahlığa şeklinde tefsir edilebilir