Rüyada Alnına Kına Sürmek

Rüyada alnına kına sürmek, zorlukların sonrasında düşlediği toplu paraya, maddi külfeti olan insandan uzaklaşmaya, duygusal külfeti olan dosttan uzak durmaya, zorlukla ulaştığı varlığa, fena huylu tanıdık tarafından fenalık görmeye anlamı taşır, Başka bir deyişle: alnına kına sürmek, verdiği uğraşların sonunda beklediği servete, kötü niyetli tanıdık eliyle fenalık görmeye, çektiği zorlukların meyvesini alarak kazandığı mevkiye, yardım alarak hak edilen daha sağlıklı bir hayata, zorlukla hak edilen şerefe anlamı taşırRüyada alnına kına sürmek ne manaya gelir, Olumsuz mana olarak: sıkıntıya düşerek beklediği rahata, sıkıntı sonrasında kavuştuğu galibiyete, cefa ile birlikte hak ettiği huzura, samimi yaşlı akrabaya, zorlukla birlikte elde ettiği itibara, uğraşarak hasret duyduğu yüksek mertebeye manasına gelirRüyada alnına kına sürmek tabiri, Yeni zaman yorumcularına göre: cefa ile birlikte gözlediği mutluluğa, zorluklara göğüs gererek hayalini kurduğu itibarlı mertebeye, zahmet çekerek hak edilen berekete, zorluklara göğüs gererek ümit ettiği itibara, hatalarının ardından ulaştığı şana şeklinde yorumlanabilir