Rüyada Apartman Site

Rüyada apartman site görmek, finansal külfeti olan tanıdıktan uzaklaşmaya, uzun ömre, arkadaşlarıyla yaşamaya, salih akrabaya, düşkünlükten kurtulmaya, mutluluğu bulmaya, memuriyette mevkiye geleceğine, kazançlı günlere, bol berekete, sözüne bağlı kalınacağına, ticari getirisi yüksek girişim yapacağına yorulmaktadırBaşka görüşlere göre de sağlığın yitirileceğine, yalancı bir düşmana, sıkıntılı hayata, parasal sıkıntıya, huzuru yitirmeye delalet ederBu rüyaya daha olumlu yaklaşan ulemalar dediler ki: Kişinin gördüğü rüya sıkıntı çekerek kavuştuğu iyi bir geleceğe, sıkıntı çekerek kazandığı rahata, sıkıntıya düşerek düşlediği mala, mağlubiyetten sonra kavuştuğu varlığa işarettir