Rüyada Araba Cami Kirik

Rüyada araba camı kırık görmek, ticari getirisi yüksek atılım içinde bulunacağına, hayallerin hayata geçeceğine, kazanılan ganimete, sevince ermeye, servete, sözlerin yerine getirileceğine, sevenleriyle iyi geçinmeye, kazanca gelecek artışa, manevi külfeti bulunan tanımadığı bir kişiden uzaklaşılacağına, gönül ilişkisinin iyi olacağına, memuriyette mevkiye ulaşacağına delalet ederBaşka görüşlere göre de cahil bir amire, fenalığını göstermeyen kişiye, iyi hali yitirmeye, hilekar akrabaya, kötü niyetli tanıdık tarafından fenalık görmeye delalet ederBazen de rüya tabircileri derler ki: Bu cefa ile birlikte gözlediği zafere, hatalarının ardından elde ettiği saygınlığa, uğraş vererek düşlediği zenginliğe, sıkıntı sonrasında hak ettiği hayra işaret eder