Rüyada Aracın Çamura Saplanması

Rüyada aracın çamura saplanması, ticari kazancı yüksek yatırımlar içinde bulunacağına, sorunlardan uzak bir hayat sürdüreceğine, faydalı uğraşlara, mutluluğa, fakirlikten feraha çıkmaya, duygusal yükü bulunan arkadaştan uzaklaşılacağına, aşk hayatında muvaffakiyete, dostlarıyla eğlenmeye, anlayışlı yaşlı yabancıya, güzel gelire, emniyetli yaşamaya işaret ederBunlarla birlikte üzüntü duymaya, ferahının kaçacağına, korkuya olmasına, hoşgörüsüz bir amire, yalancı kimseye işarettirBazı durumlar için de rüya ilmiyle ilgilenenler şöyle dediler ki: Bu zahmetle ulaştığı müjdeye, sıkıntı çekerek beklediği toplu mala, çektiği zorlukların sonunda hayalini kurduğu toplu paraya, sıkıntıları aşarak düşlediği toplu kazanca yorulmaktadır