Rüyada Arkadasinin Yuzunu Siyah

Rüyada arkadaşının yüzünü siyah görmek, zahmet çekerek kavuştuğu toplu paraya, zorlukla kazandığı sevince, zorlukla birlikte ulaştığı daha çok kazanca, meşakkatle kazandığı mutluluğa tabir edilir, Olumsuz anlam olarak rüyanız: arkadaşının yüzünü siyah görmek, helal mala, zorluklarla mücadele ederek beklediği galibiyete, zamanla gözlediği itibarlı mertebeye, çektiği zorlukların sonunda kavuştuğu hayra, sıkıntı sonrasında hasret duyduğu ganimete, yenilgiden sonra düşlediği paraya tabir edilirRüyada arkadaşının yüzünü siyah görmek ne manaya gelir, Olumsuz mana olarak rüyanız: çektiği zorlukların meyvesini alarak hak ettiği paraya, bir kaç gün içinde alınacak sevindirici haber duymaya, uzun bir bekleyişin sonunda kavuştuğu daha iyi kazanca, yardım alarak umduğu zafere, kısa sürede duyulacak hayırlı havadise, zorlukları aşarak kazandığı yüksek mertebeye anlamı taşırRüyada arkadaşının yüzünü siyah görmek tabiri, Bir kısım alim ve ulemalar şu şekilde yorumlamıştır: çektiği zorlukların sonunda düşlediği saygınlığa, yenilgiden sonra gözlediği nimete, çektiği zorlukların sonunda kavuştuğu haysiyete, sıkıntılara göğüs gererek düşlediği saygınlığa, uğraşlarının sonunda özlediği huzura şeklinde tabir olunur