Rüyada Armut Koparıp Yemek

Rüyada armut koparıp yemek, sorunlardan uzak bir hayatı olacağına, manevi yükü bulunan akrabadan uzaklaşmaya, temiz servete, iyi sağlığını muhafaza etmeye, emniyetli kalmaya, bonkör kimseye, mala gelecek fazlalığa, rahata, iyi uğraşlara gireceğine, eşiyle birlikte eğlenmeye, sözüne bağlı duracağına işarettirEnder olarak da bencil bir yöneticiye, sağlığın tehlike altında olduğuna, kötü huylu tanıdık tarafından fenalık görmeye, sorumluluktan dolayı mağdur olmaya, sırların açığa döküleceğine delalet ederBu rüyaya daha olumlu yaklaşan rüya alimleri derler ki: Bu meşakkatle gözlediği haysiyete, sıkıntılara göğüs gererek ümit ettiği varlığa, çektiği zorlukların meyvesini alarak kavuştuğu toplu paraya, zorlukları aşarak hak ettiği haysiyete işarettir