Rüyada Asili Adam

Rüyada asılı adam görmek, çektiği zorlukların meyvesini alarak beklediği ganimete, zahmetle umduğu ticari kazanca, zorluklarla mücadele ederek ümit ettiği toplu paraya, sıkıntılara göğüs gererek hasret duyduğu daha iyi kazanca işaret ettiği söylenir, Olumlu anlamda: asılı adam görmek, cefa çektikten sonra kazandığı rahatlığa, sıkıntıları aşarak beklediği nimete, zorlukların sonrasında gözlediği itibara, zorlukla birlikte özlediği zafere, meşakkatle birlikte elde ettiği servete, zorluklarla mücadele ederek hak edilen ticari kazanca işaret ettiği söylenirRüyada asılı adam görmek ne manaya gelir, Bir başka deyişle: zorluklarla mücadele ederek hayalini kurduğu daha sağlıklı bir hayata, mağlubiyetten sonra elde ettiği huzura, zorlukların ardından kazandığı ferahlığa, yardım alarak beklediği berekete, güvenli olmaya, zorlanarak ümit ettiği daha iyi bir hayata işarettirRüyada asılı adam görmek tabiri, Bir kısım alim ve ulemalar görmüş olduğunuz rüyayı şu şekilde tefsir etmiştir: zahmetlerinin meyvesini alarak umduğu varlığa, umudunu kestikten sonra hasret duyduğu ganimete, hatalarının ardından istediği ferahlığa, zorlukları aşarak hasret duyduğu ferahlığa, zorluklarla mücadele ederek hak edilen toplu mala anlamını ifade eder