Rüyada Aspirin Yutmak

Rüyada aspirin yutmak, sevince, kazanılan ganimete, yüksek makama ulaşılacağına, zengin akrabaya, sağlıklı bir ömre, üne ermeye, aşk hayatının iyi olacağına, servete, vefakar arkadaşa, yetenekli bir kişiye, toplum yaşamında feraha delalettirBaşka görüşlere göre de değer yitirmeye, mesuliyetten ötürü rahatsız olmaya, üzücü bir sorunla yüzyüze gelineceğine, sıkıntıdan kurtulamamaya, ferahının bozulacağına yorulmaktadırBazen de çağdaş ulemalar şöyle yorumlarlar ki: Bu rüya sıkıntı sonrasında kavuştuğu sevince, zorluklarla mücadele ederek kazandığı iyi bir geleceğe, uzun süren çabaların sonunda hayalini kurduğu mevkiye, hatalarının ardından hayalini kurduğu sevince delalet eder