Rüyada Aşurelik Almak

Rüyada aşurelik almak, zorlanarak hasret duyduğu ganimete, zorlukla birlikte düşlediği mevkiye, zorlukla birlikte hak ettiği galibiyete, dostluklarında feraha, ümitsizlikten sonra hasret duyduğu zenginliğe işaret ettiği söylenir, Bir kimsenin görmüş olduğu rüya: aşurelik almak, cefa çektikten sonra kavuştuğu sevince, zamanla gözlediği başarıya, uğraşlarının sonunda elde ettiği beceriye, zorluklara göğüs gererek beklediği ferahlığa, çektiği zorlukların sonunda ulaştığı mala işaret ettiği söylenirRüyada aşurelik almak ne manaya gelir, Şahsın görmüş olduğu rüya: umudunu kestikten sonra hak edilen varlığa, duygusal hayatın iyi gittiğine, sıkıntı çekerek beklediği huzura, hatalarının ardından hayalini kurduğu hayra, cefa ile birlikte kavuştuğu müjdeye, sıkıntı çekerek beklediği temiz rızka şeklinde tabir edilirRüyada aşurelik almak tabiri, Bir kısım alim ve ulemalar görmüş olduğunuz rüyayı şu şekilde tefsir etmiştir: zahmetle gözlediği ganimete, zamanla kavuştuğu ganimete, uğraşlarının sonunda umduğu feraha, çektiği sıkıntıların meyvesini alarak hak ettiği kazanca, sıkıntı sonrasında kazandığı daha çok kazanca anlamına gelir