Rüyada Atletle Dolaşmak

Rüyada atletle dolaşmak, iyi gelire, iyi sağlığını muhafaza etmeye, mülke gelecek berekete, ettiği yeminine bağlı duracağına, sevinmeye, maddi zorluklardan feraha çıkmaya, getirili işler içinde bulunacağına, kazanılan paraya, mutluluğa ermeye, gelirin verimli olacağına, istenilen bir kazanca delalettirOlumsuz yorum olarak iş sebebiyle üzüntüye, düşmanlık görülmesine, fukaralığa, rahatı kaybetmeye, maddi zarara delalet ederKimi tabirciler şöyle tabir ederler: Bu rüya kaybettikten sonra beklediği ticari kazanca, ümitsizlikten sonra kazandığı az olan kazancının artacağına, zahmetle gözlediği servete, zahmetle kazandığı iyiliğe delalettir