Rüyada Ayagin Kanamasini

Rüyada ayağın kanamasını görmek, sosyal yaşamda başarıya, bir kaç gün içinde alınacak mutlu edici habere, sevince, emniyetli kalmaya, yararlı uğraşlar ile meşgul olacağına, düşkünlükten iyi duruma geçmeye, mutluluğa, sıkıntı çekmeden elde edilen ziynete, problemlerden arınmış bir hayatı olacağına, varlıklı yabancıya, birikmiş mala delalet ederOlumsuz anlamda içinden çıkılması zor bir problemle yüzyüze gelineceğine, kedere düşmeye, sıkıntıdan kurtulamamaya, maddi probleme, sevimsiz vaziyete gelmeye delalet ederBazı durumlar için de rüya alimleri şöyle dediler ki: Bu rüya ümitsizlikten sonra umduğu mala, zorlanarak kazandığı hayra, zorluklara göğüs gererek umduğu servete, zorluklara göğüs gererek ulaştığı toplu kazanca yorulmaktadır