Rüyada Ayak Kiri Yıkamak

Rüyada ayak kiri yıkamak, zorlukla birlikte istediği müjdeye, bir kaç hafta içinde alınacak hayırlı gelişmelere, kaybettikten sonra kavuştuğu beceriye, zorlukla birlikte kazandığı şana şeklinde tefsir edilebilir, Olumsuz tabir olarak rüyanız: ayak kiri yıkamak, zamanla kazandığı hünere, yardım alarak istediği refaha, zorlukların ardından hak edilen nimete, hatalarının ardından umduğu hayra, uğraşlarının sonunda ulaştığı servete, meşakkatle birlikte elde ettiği servete şeklinde tefsir edilebilirRüyada ayak kiri yıkamak ne manaya gelir, Bir başka deyişle: sıkıntılara göğüs gererek umduğu rahata, bir kişiden yardım isteyerek beklediği itibara, zahmetle birlikte hak ettiği iyi bir geleceğe, düşkünlükten feraha çıkmaya, uğraşarak özlediği iyi bir geleceğe, uğraşarak kavuştuğu iyiliğe manasına gelirRüyada ayak kiri yıkamak tabiri, Bir kısım alim ve ulemalar bu rüyayı şu şekilde tabir etmiştir: zahmetle umduğu ganimete, çektiği zorlukların sonunda beklediği toplu paraya, ticari getirisi yüksek yatırım içinde bulunacağına, kaybettikten sonra kavuştuğu daha sağlıklı bir hayata, uğraş vererek hak ettiği hayra işaret ettiği söylenir