Rüyada Ayakkabıyı Denize Düşürmek

Rüyada ayakkabıyı denize düşürmek, külfetsiz elde edilen servete, sosyal yaşamda tatmine, zengin aile ferdine, huzur bulmaya, sevince, getirili girişimler içinde bulunacağına, işte makama çıkılacağına, problemlerden arınmış bir hayat sürdüreceğine, hüner sahibi bir kişiye, alın teriyle elde edilen mala, getirisi yüksek uğraşlar ile meşgul olacağına işarettirBaşka görüşlere göre de sırların ortaya çıkacağına, fenalığını gizleyen yöneticiye, maddi zarara, kıymet yitirmeye, yalancı tanıdığa delalettirBazı durumlar için de rüya yorumcuları şöyle tabir ederler: Bu uğraş vererek ümit ettiği kazanca, çektiği zorlukların meyvesini alarak beklediği zenginliğe, bir kişiden yardım isteyerek istediği temiz rızka, zahmetle birlikte hasret duyduğu ganimete işarettir