Rüyada Aydınlık Oda

Rüyada aydınlık oda, getirili uğraşlara, zahmetsiz kazanılan ganimete, maddiyata gelecek berekete, yararlı işler ile meşgul olacağına, maddi külfeti bulunan kişiden uzak durmaya, getirili atılım gerçekleştireceğine, huzurlu olmaya, mutluluğa, bol kazanca, yakında duyulacak iyi değişimlere, refah dolu geleceğe delalet ederBunlarla birlikte korkulanın gerçekleşmesine, fenalık görmeye, fukaralığa, fenalığını gizleyen kişiye, ticaret alanında sıkıntıya delalet ederKimi zaman da rüya tabircileri şöyle tabir ederler ki: Bu rüya zorlukları aşarak kavuştuğu beceriye, zahmetle birlikte istediği ferahlığa, mağlubiyetten sonra kavuştuğu varlığa, zorluklara göğüs gererek hasret duyduğu berekete delalet eder