Rüyada Dağ Görmek

Rüyada dağ görmek, çocuğa, kadına ve seyahate işarettir. Rüyada kendini dağda görmek, bütün isteklerinize kavuşaca­ğınıza işarettir. Rüyada dağ görmek, şanı yüce, dehşetli ve şöhretli, emrini yerine getiren iktidarlı ve sebatlı bir melike, yahut siyaset sahibi bir kimseye veya bir çocuğa ve tüccara yorumlanır. Dağ yayılıp açıldığı değirmileştiği zaman, çetin ve kalbi katı bir kadındır. Veya gam ve keder ya da insanın son derecesi, yolculuğu veya yeminidir.