Rüyada Dişlerinin Dökülmesi

Dişlerden birisinin rüyada oynaması hastalıktır.Eğer rüyada dişini çıkarsa veya onu bir yere gömmese, dişin tabirde temsil ettiği akrabasının benzeri olan birisinden eliş’in kıymetince eline mal geçer. Eğer dişi gömerse, dişin tabirde temsil ettiği akrabası ölür. Diğer dişlerin tabiri de böyledir. Rüyada dişine bir zarar geldikten sonra onu çıkaran akraba veya yabancı birisinden dişin kıymetince istifade eder. Bazı dişleri yıpranıp veya çürüyüp belirsiz hale gelse, o dişin tabirde işaret ettiği kimseye bir daha ondan istifade edilemeyecek şekilde bir bela isabet eder. Rüyada bütün dişlerinin oynadığını gören kimsenin aile halkı arasında münakaşa çıkar. Rüyada kalbinde diş bittiğini gören kimse ölür. Dişlerini çıkardığını gören şahıs, zorla malını sarfeder veya ödemesi gereken bir şeyi öder.Dişlerini sararmış ve siyahlaşmış gören kimse, aile halkının yapacakları bazı çirkin hareketlerden dolayı utancından yüzü kızarır..