Rüyada Dükkan

Rüyada dükkan görmek veya bir dükkanda bulunmak/çalışmak, eğer dükkan güzelse genel olarak hayra yorulan, iyiye işaret eden durumlardır. Bu durumda arzuladığınız gibi rahat yaşam koşullarına erişeceğinizi ve hayatınızın giderek daha güzel hale geleceğini düşünebilirsiniz. Dükkanın kişininin geçimine, evleneceği kadına, varsa eşi ve çocuklarına, hayatına, mal varlığına, makamına, sırrına ve malına işaret ettiği kabul edilir. Bu yüzden, rüyada dükkan görmek; kişinin kendi dükkanının yıkıldığını görmesi şeklinde ise o kişinin bir şekilde eşinden veya çocuğundan ayrılacağına, boşanmaya, kişi hasta ise ölümün vaki olduğuna, kişinin malını kaybedebileceğine, iş ve alışverişinde durgunluk olacağına yorumlanır. Bazen de bu rüya kişinin gizli bir sırrının ortaya döküleceğine işaret eder. Rüyada görülen dükkanın kapıları kapalı halde olması işlerde durgunluğa, ticarete mani olacak hallerin yaşanabileceğine işaret eder. Bu durum kimi zaman da dükkan sahiplerinin ölümüne veya isim ve namlarının silinmesine delalet eder. Rüyada dükkan görmek dükkanın kapıları açıksa dükkan sahiplerinin iş olanaklarının artacağına, ticaretten yana şanslarının açık olacağına yorumlanır. Rüyada bir dükkanda oturduğunu gören kimsenin hayır ve berekete erişeceği, bir dükkan kiraladığını gören kişinin ise mirasa konabileceği rivayet edilir. Dükkan rüyası bazı hallerde anne babaya delalet eder; çünkü ana baba insanın varlığı ve yaşamasına sebeptirler. Çağdaş ulemaya göre rüyada dükkan sahibi olmak zahmet ve sıkıntı çekeceğinize işarettir. Cafer Sadık (r.a.)’ya göre ise dükkan rüyası 6 ayrı şekilde tabir edilir: 1)Eş, zevce  2)Güzel geçim şartları  3)Yüksek makam-mevki,itibar  4)İyi ve hayırlı işler  5)Başarı, zafer 6)Yükseklik, yükselme Rüyada bir kahve dükkanında olduğunu gören kişinin neşeli sosyal toplantılarda eski arkadaşlarıyla görüşeceği söylenir. Bir rehinci dükkanında bulunmak ise kişinin maddi, fiziksel, ruhsal veya duygusal kaynaklarını tüketmekte olduğuna işaret eder. Bir mağaza veya dükkanı soyduğunu gören kişinin ihtiyaç ve arzularına bir türlü erişemediği veya sevgi eksikliği hissettiği kabul edilir. Rüyada bir alışveriş merkezinde bulunmak ise kişinin kimliğini bulmaya çalıştığına veya birinin üzerinde olumlu izlenimler uyandırmak üzere girişimlerde bulunduğuna yorumlanır. Bu rüyanın aynı zamanda mal ve eşya sahibi olmaya dönük eğilim ve ihtiyaçları sembolize ettiği kabul edilir. Bekar bir kişi rüyasında güzel görünümlü, yeni bir dükkan görürse bu rüya onun evleneceğine işaret eder. Aynı rüya evli biri tarafından görüldüğünde çocuk sahibi olmaya, hasta bir insan tarafından görüldüğünde şifaya ve uzun bir ömre yorumlanır. İnsanın rüyasında bir dükkan aldığını görmesi izzet ve şerefe, dükkan satması ise izzet ve şerefin kaybedileceğine yorumlanır. Rüyada eşya bakımından zengin bir dükkanda bulunan kişinin maddi gelir elde edeceği, böyle bir dükkandan çıkan kişinin ise maddi zarara uğrayacağı rivayet edilir. Kişi rüyasında kendini boş bir dükkanın sahibi olarak görürse bu rüya onun üzüntü ve keder yaşayacağına delalet eder. Rüyada boş bir dükkana girmek umutsuzluk hissetmeye, boş bir dükkandan çıkmak gelecek vaat etmeyen bir işten cayacağınıza işaret eder. Boş bir dükkanın yanından geçen kişinin ise karşılaştığı bir problem veya zarardan kurtulacağı rivayet edilir. Kişi rüyasında kendi dükkanını süpürdüğünü görürse bu rüya onun dükkanında değişiklikler olacağına işaret eder. Bu rüya yer değiştirmeye de işaret eder. İnsanın rüyada dükkanın kapısını kırdığını görmesinin yorumu da dükkan süpürme rüyasınınki gibidir; kapısı kırılan dükkanda bazı değişiklikler olacağı rivayet edilir. Rüyada kuruyemiş dükkanı görmek sizi sıkan bir sorundan kurtulmak için o soruna yol açan şeyi hayatınızdan çıkarıp atmanız gerektiğine işaret eder. Rüyasında bir kasap dükkanından içeri girdiğini gören kişinin bu sıralarda büyük bir korkuya düşeceği, kasap dükkanı yaptığını gören bir kimsenin ise zulüm etmeye meyilli bir ruh taşıdığı rivayet edilir. Kişinin rüyasında bir bakkal dükkanına girdiğini görmesi evi için bazı yeni eşyalar satın alacağına, evine bakkaldan alınmış yiyecek maddeleri getirmesi umduğu bir işin gerçekleşeceğine ve epeyce para elde edeceğine yorumlanır. Rüyasında loş ve karanlık bir bakkal dükkanı gören kişinin ismi dedikoduya karışır. Aydınlık ve temiz bir bakkal görmekse insanın iyi şeyler işiteceğine delalet eder. Bazı yorumlara göre rüyada bakkal dükkanı görmek kişinin din işlerine çok fazla zaman ayırıp dünya işlerini ihmal ettiğinden ötürü maddi sıkıntıya düşeceğine işarettir. Rüyada manav görmek mutlu bir hayata, iyiliğe ve güzelliğe yorumlanır. Rüyada manav dükkanı görmek manavdan sebze ve meyve alınıyorsa rüya sahibinin zaman ve para israfı yaptığına, daha hesaplı davranması gerektiğine işaret eder. Bazı tabircilere göre ise manav görmek mal ile tabir edilir. Rüyasında yeni bir dükkan açtığını veya dükkan yaptığını gören bir kimsenin bir iş girişiminde bulunacağı, ticaret hayatına atılacağı rivayet edilir. Bir kişi rüyasında eski bir dükkanı yıktığını görürse bu düş o kişinin bir iyilik göreceğine delalet eder. Rüyada yeni dükkanın yıkılması rüya sahibini sıkıntılı ve zor günlerin beklediğine işaret eder. Deyim yerindeyse yeni bir ekmek teknesine sahip olunacağı anlamına gelir. Kişinin mevcut olan bir gelir kaynağına ikincisi ekleneceğine yorulur. Rüya sahibinin başarılarının artacağına, halinin vaktinin iyi olacağına ve besmele çekerek atacağı yeni adımlarla muradına ereceğine işaret eder. Kişinin yarım kalan bir görevi bitirmek için atılım yapacağına, o işi canlandıracağına, ayaklandıracağına, o işten ekmek yiyeceğine ve yanındakileri de ekmek sahibi yapacağına yorulur. Bir fikri yerine getirerek ona hayat vermeye yani onu pratiğe dökerek yaşama geçirmeye alamet eder. Uzun zamandan beri devam eden, maddi ve manevi açıdan büyük zarara sebep olan ve birçok sıkıntıya kapı açan bir olayı sonlandırmaya yorulur. Rüyayı gören kişinin bir amacına yoğunlaşmak ve ona tam olarak yönlenmek ve tüm enerjisini, düşüncesini, gücünü ona kanalize etmek için mevcut bir projeyi bitireceği ve yenisi için harekete geçeceği anlamına gelir. Matematik konusunda çok başarılı olunduğuna, bu sayede hesap kitap işleri üzerinde çalışmaktan keyif alındığına ve bu alanda eğitim alarak iyi bir yönetici olmak için çalışıldığına delalet eder. Her işe özenerek, içtenlikle yaklaşmaya ve yapınca en iyisini yapmak için çabaladığına yorulur. Rüyayı gören kişinin her ne yaparsa yapsın onda hiçbir eksik ve kusur olması için gayret eden ve yaptığını mükemmel şekilde yapan kişi olduğu anlamına gelir. Kişide kendisine ve işine karşı özenli, saygılı ve istekli olduğunu gösterir. Rüya sahibinin mutlu olmasına, cesaretlenmesine, umutlanmasına ve kendine olan inancını ve cesaretini toplamasına vesile olacak bir haber alacağına ya da böyle bir olayla karşılaşacağına yorulur. Rüya sahibi için ilaç gibi gelecek bir gelişmenin meydana gelmesi demektir. İş hayatında parasal olarak büyük getirisi olan büyük bir risk anlamına gelir. Kişinin işlerinin aksaması ve yavaşlamasına bu nedenle de iflas etme tehlikesiyle karşı karşıya kalmasına, rüya sahibinin bu durum karşısında panik olmasına, elinin ayağının dolanmasına ve duruma çareler bulmak için sağa sola koşmasına delalet eder. Kişinin yıllardır yaptığı işten sıkılmış ve bunalmış olmasına, gerek iş gerekse sosyal hayatında yeni arayışlara gireceğine, hayatına keyif ve yeni bir anlam katmak isteyeceğine, bu düşüncenin bile kendisini heyecanlandırmaya, canlandırmaya ve tazelemeye yeteceğine işaret eder. İyi değildir ve rüyayı gören kişinin şerli, kötü düşünceli ve kötü niyetli insanların gazabıyla karşılaşması demektir. Gerçekten de bir soygunla ya da gaspla karşılaşacağına, bazı kimseler tarafından uğrayacağı zarar nedeniyle canının yanacağına yorulur. İster istemez sıkıntılı ve kötü bir durumla karşı karşıya kalınacağı anlamına gelir. Hem aile hayatı hem iş hayatı için çok dürüst, ahlaklı, temiz ruhlu ve iyi niyetli kimse olunduğu anlamına gelir. Kişinin ekmek parasını helal şekilde kazandığına ve dolayısıyla ekmeğinin helal olduğuna, sahip olduğu malları ve eşyaları da kazancıyla aldığına ve son kuruşuna kadar makbul şekilde emeğiyle kazandığı maaşıyla ödediğine yani kişinin sahip olduklarının hepsinin hak edilmiş mallar olduğuna delalet eder. Rüyayı gören kişinin yeni bir iş teklifiyle karşılaşacağı anlamına gelir. Hayra yorulacak ve iyi yönde gelişme gösterecek bir girişim yapılması demektir. Rüya sahibinin kendisi için daha verimli olacağına inandığı ve aynı zamanda deneyimi, bilgi ve becerisi olduğu bir alanda büyük atılımlara, başarılara imza atacağına ve çok büyük kazanç sağlayacağına yorulur. Uzun bir süreden beri istenen bir talebin karşılanmasına, bir mağduriyetin giderilmesine ya da bir problemin çözülmesine vesile olacak bir kapının açılmasına alamet eder. Rüya sahibinin eline geçecek bazı imkânlara, fırsatlara ve kimseye kolay nasip olmayacak bir şansa delalet eder. Kişinin şansını ve mantığını bir araya getirerek kullanması durumunda kazancı büyük olacak demektir. Hem ailevi hem de mesleki sorunlarla ve açmazlarla karşılaşmadır. İş anlamında yapılacak yanlış girişimlerin kişiye kayıplar yaşatmasına bu durumun aile içinde de tepkiye neden olarak aile fertlerinin kendisine baskı yaparak onu suçlanmasına ve kayıplardan dolayı kendisini sorumlu tutmalarına yorulur. Kişi, gergin ve baskı altında olacağı günler geçirecek demektir. Kişinin bir aciliyet ve zaruret içine girmesi fakat ihtiyacını gerekli olduğu anda giderme şansı yakalayamaması anlamına gelir. Rüya sahibinin acil ve önemli bir işinin deyim yerindeyse iş işten geçtikten sonra hallolmasına işaret eder. Yıllardan beri büyük bir saygı ve hazla yapılan meslekte uzmanlaşma demektir. Rüya sahibinin deneyimli ve rütbeli kimse olacağına, her geçen gün işini çok daha iyi şekilde ifşa etmeyi başaracağına, bu sayede ortaya çıkardığı işlerin insanlar tarafından takdir edileceğine yorulur. Emekli olmak ya da emekli olmak için çalışmak demektir. Rüyayı gören kişinin tüm çabasının ilerisi için kendisini garanti altına almak olduğuna ve gençken harcadığı zamanın ve emeğin boşa gitmemesi için emekli olacağı son güne kadar çalışmaya niyetli olduğuna alamet eder. İş hayatında ya da aile hayatında kötü giden bazı şeyleri telafi etmek yoluna gidileceği anlamına gelir. Rüya sahibinin boş verdiği, üzerinde durmadığı bu nedenle de çok dağılan işlerini düzenleme yoluna gideceğine, işine, kendisine ve yaşamına çeki düzen vereceğine yorulur. Aynı zamanda ayrı kaldığı, ihmal ettiği ya da incittiği kişilerin de gönlünü almak için adım atacağına işaret eder. İş ve eğitim şartlarının iyileşeceğine, elin bollaşacağına, maddi sıkıntıların biteceğine, işlerin yoluna gireceğine ve geçim derdinin de son bulacağına yorulur. Geniş dükkân, ferahlıktır, rahatlıktır ve kolaylıktır. Hayırlı bir kazanç kapısına ve kalbi güzel bir patrona alamet eder. Aynı zamanda, yeni bir iş kurmak ve daha iyi bir mevkiye sahip olmak için yeni projeler üretileceğine yorumlanır. Rüya sahibinin variyetinin artmasına, mallarının çoğalmasına, bu sayede yaşamının çok daha güzelleşmesine alamet eder. Rüyayı gören kişinin bütçesinin büyümesi sayesinde elinin de daha rahat dönmesine ve zengin olmasına işaret eder. Dükkân, kişinin ticarete karşı hevesli olmasını ve ticaretle ilgili kafasında mutlaka bir düşünce taşıdığını gösterir. Bu rüya, bireyin gelecekten büyük beklentileri olduğuna ve eğer geçim sıkıntısı taşıyorsa mutlaka bu dertten kurtulmak için ticaret erbabı olmak isteği olduğuna yönelik bir rüyadır. Hep yarınların iyi olacağına dair bireydeki umudun ve hayalin yansımasıdır. Bireyin, özellikle yarınları hakkında kafa yorduğu, plan yaptığı, daha güzel yaşamanın, daha fazla para kazanmanın ve daha lüks şekilde yaşamanın yollarını aradığı anlamına gelir. Aslında birey adına olumlu bir rüyadır çünkü rüya sahibinin yaşamdan yana ümitlerinin bitmediği ve her yeni güne uyanmak için kendince sebeplerinin olduğu anlamına gelir.