Rüyada Erkek

 Fakat görülen erkeğin fiziksel özelliklerine göre rüyanın anlamında değişiklikler olur. Örneğin ihtiyarlamış ya da kocamış bir erkek görmek kişinin amaçlarına ulaşmasına delalet eder. Kırklı yaşlarında bir erkekse güzel şeylere işaret eder. Rüyada yakışıklık erkek görmek berekete, makbul olan şeylere, iyiliğe ve de güzelliğe delalet eder. Ağırbaşlı, vakur ve olgun bir adam görmek asalete ve gurura işaret eder. Bu adam genç olduğu halde olgun ve yaşından daha büyükmüş gibi davranıyorsa asaletli bir adama işaret eder. Bunun tam tersi olarak ihtiyarladığı halde hala kendini on dokuzluk bir genç gibi hisseden ve öyle davranan bir erkek, bir topluluk içinde küçük düşmeye ve utanmaya delalet eder. Rüyada görülen erkek daha önce görülmemiş, ya da simasına aşinalık bulunmayan bir erkekse, çok iyi şeylere işaret eder. Yeni bir iş olanağı yakalamaya, sıkıntılardan kurtulup huzur bulmaya ve sevindirici şeyler duymaya işarettir. Rüyada bilinen bir erkek görmek biraz ironik ve karmaşıktır çünkü bu rüyanın anlamı o kişinin isminin ne manaya geldiğinde gizlidir. Bu nedenle rüyasında yabancı olmayan, bildiği, gördüğü bir erkeği gören rüya sahibinin o kişinin adının anlamını araştırması gerekecektir. Rüyada çekici ve hoş bir erkek görmek huzurlu, mutlu, sıhhatli ve uzun bir ömre işaret eder. Bir hanım rüyasında eşini görürse bu eşinden gelecek bir habere işaret eder. Rüyada erkek çocuk kişinin gördüğü saygınlığa işarettir. Rüyasında erkek çocuk gören kişinin çevresindeki kişiler hep zor günde yanında olacak cömert ve esaslı kişilerdir. Rüyasında erkek çocuk gören kişiler çevrelerinde kabul görmüş, çekinilen ve saygı duyulan kişilerdir. Erkek çocuk aynı zamanda sevindirici ve mutluluk verici bir şey duymaya işaret eder. Rüyada küçük erkek çocuğu çok iyi sayılmaz. Eğer kişi rüyasında küçük bir erkek çocuğunu taşıyorsa bu rüya sahibinin bir takım sorunlarla karşılaşıp, bazı sıkıntılara düşeceğine ve zor günler geçireceğine işaret eder. Bebek bekleyen bir anne adayı eğer rüyasında bebeğinin erkek olacağını görürse bunun tam tersine bir kız çocuğu doğuracağına işarettir. Eğer anne adayı rüyasında kızı olacağını görürse rüyası bu kez de dünyaya bir erkek çocuğu getireceğine işaret eder. Rüyada genç erkek görmenin yorumu, o erkeğin yakışıklı oluşu ya da olmayışına göre değişir. Genç ve yakışıklı bir erkek görmek, güzel şeylere çirkin ya da suratsız bir erkek görmekse bir şey nedeniyle başına gelecek sıkıntı verici bir olay nedeni ile yaşanacak baş ağrısına işaret eder. Rüyada birden fazla genç erkek görmekse bolluğa, berekete, güce ve kuvvete işaret eder. Rüyada görülen erkek cinsel organı çok hayırlı şeylere işaret eder. Kişinin bir çocuk sahibi olacağına, rızkının ve kazancının bol olacağına, saygın ve ünlü biri olacağına işaret eder. Eğer rüya sahibi rüyasında erkeğin cinsel organın iki ya da daha fazla olduğunu görürse o halde sahip olacağı malın ve çocuklarının daha fazla olacağına işaret eder. Bu kişinin ileri de parası da ünü de çok olacak demektir. Rüyada erkek cinsel organı kesmenin yorumu, organın kim tarafından kesildiğine bağlı olarak değişir. Eğer kişi kendi organını kendi kesiyorsa olası bir kısırlık yaşamasına ve bu nedenle evlat sahibi olamayışına işaret eder. Eğer organı başka biri tarafında kesildiyse bu da zarara uğrayacağına ve varlığının azalacağına işaret eder. Kişinin rüyalarına taşınan ve bilinçaltının bir yansıması olarak karşısına çıkan bu figür güç, kuvvet ve kudret kavramlarına olan bağlılık ve gösterilen önem anlamına gelir. Özellikle ataerkil toplumlarda erkeğin yeri çok farklıdır. Bugün hala pek çok coğrafyada erkek çocuğu çok daha fazla değer görmektedir. Çünkü erkek çocuk güç, kuvvet ve kudret kavramları dışında soyun devamı olarak görülmektedir. Erkek adamın oğlu olur düşüncesinden hareketle, erk toplumlarda erkeğe verilen değer, toplumların hep bu düşünce ve anlayış tarzı ile yetişmesine neden olduğu için, erkek çocuk isteği ya da özlemi kişilerin rüyalarına da etki edebilir.