Rüyada Hasta

Rüya yorumcuları rüyada görülen hastalığın sağlık ile ilgili alınabilecek bir haber olduğunu ifade etmektedir. Rüyada görülen sağlık her zaman için olumlu bir şekilde yorumlanmalıdır. Eğer rüyayı gören kişi hastaysa yakın zamanda iyileşerek sağlığına kavuşacağına işarettir. Ancak rüyayı gören kişi zaten sağlıklıysa genel olarak hayatına bundan sonra da sağlıklı bir şekilde devam edecektir. Sağlıkla ilgili yorumlanan rüyalara oldukça dikkat etmek gerekmektedir. Aynı zamanda rüyada görülen hastalık bazı haberleri almanıza ve uzun zamandır beklediğiniz bazı şeylerin gerçekleşeceğine işarettir. Genel olarak düşünüldüğü zaman rüyada görülen hastalık sanıldığının aksine oldukça pozitif ve olumlu çağrışımlar yapmaktadır. Rüyada görülen hastalığı kötülüğe ve şerre yormamak çok önemlidir. Rüyada görülen ağrısız hastalık İbn-i Sina için pek hayırlı ve olumlu bir şekilde yorumlanmaz. Eğer kişi rüyasında hasta olduğunu ancak hiçbir şekilde acı hissetmediğini görürse bu o kişinin aynı sene içerisinde hayatını kaybedeceğine işarettir. Ancak geçirdiği hastalıktan dolayı bir ağrı ızdırap acı duyuyorsa o kişinin sağlıklı bir hayat süreceğine işarettir. İkisi arasındaki ayrımı yapabilmek çok önemlidir. Rüyada görülen ateşli hastalıklar olumlu bir şekilde yorumlanmaz. Ateşli hastalık genel olarak devlet tarafından yaşanılacak büyük bir üzüntüye sıkıntıya ve sorunlara delalettir. Dolayısıyla devlet tarafından yaşanılacak ve uzun süre etkilerinden çıkılmayacak önemli bir sorun olarak ifade edilmektedir. Aynı zamanda kişinin rızkından dolayı yetişmeyecek bir nafaka ödemesi ve bu durumda oldukça zorlanmasına işarettir. Bu durumda ateşli hastalıklar hayra yorumlanmaz. Rüyada görülen bazı hastalıklar ibadet eksikliğine işarettir. İbadetlerini tam olarak yerine getirmeyen çeşitli durumlarda aksatan ya da önemsemeyen kişiler tarafından görülebilen bu rüyalar ibadetlerin tamamlanması ve bir düzene sokulması açısından önemli bir işaret niteliğindedir. İbadet yönünden yaşanılan noksanlıklar genel olarak kişinin çeşitli şekillerde azap çekmesine neden olmaktadır. Bu durumda içsel sıkıntılara neden olan ibadet eksikliği rüyalar ile bizlere bildirilerek gerekli önlemlerin alınması amaçlanmaktadır. Rüyada görülen salgın hastalık o kişinin oldukça büyük sıkıntılar yaşayacağına işarettir. Bu durumda kişilerin genel olarak maddi yönden sıkıntı çekeceğini söyleyebiliriz. Rüyasında salgın bir hastalık olduğunu gören kişinin işleri istenildiği gibi yolunda gitmeyecektir. Büyük bir geçim sıkıntısı yaşayacak olan rüya sahibi için salgın hastalık görmek pek hayra yorumlanmaz. Bu durumda kişilerin büyük bir üzüntü ve keder içerisine gireceğine dair durumlara delalet etmektedir. Rüyada görülen alim hastalığı özellikle dinimiz açısından pek hayra yorumlanmaz. Alimlerin birer birer hastalanarak öldüğünü gören bir kimse din zayıflığı yaşamaktadır. Dinin gereklerini hiçbir şekilde yerine getirmeyen ve bu konuda içten içe çok büyük sıkıntılar yaşayan rüya sahibinin rüyası yaşamış olduğu duruma bir örnek niteliğindedir. Rüyada görülen göz hastalığı göz ile işlenen bazı günahlara çağrışım yapmaktadır. Ancak hastalığın damla ve merhemler ile tedavi ediliyor olması her zaman için hayra ve iyiliğe yorulmaktadır. Kişinin rüyasında gözlerine damla damlattığını görmesi etrafında yaşanılacak olan güzel gelişmelere işarettir. Bu şekilde işlerinin iyi gideceğini ve kötülüklerden uzak kalacağı şeklinde yorumlamalar yapılabilir. Bir kişi rüyasında hasta olduğunu görürse sağlıklı olacağına işaret edilir. Ancak hastalığının sürekli olarak uzaması farklı şekilde yorumlanmaktadır. Hastalığı uzayan bir kişinin pek hayırlı bir sonla karşılaşmayacağı söylenir. Yakın zaman içerisinde öleceği ancak öldükten sonra Allah’a hayırlı bir şekilde kavuşacağı şeklinde yorumlamalar yapılmaktadır. Bu şekilde öldükten sonra kişinin amel defterinin silineceği ve ahrette rahat ve huzurlu bir yaşam süreceği söylenmektedir. Rüyada bir kişi sıkıntıdayken hasta olduğunu görürse bu hayır ve iyilik olarak yorumlanmaktadır. Kişi eğer büyük bir geçim sıkıntısı yaşıyorsa ve rüyasında hasta olduğunu görüyorsa yakın zamanda elinin bollaşacağına ve tüm sorunlarından kısa bir süre içerisinde kurtulacağına işarettir. İşsizler için iyi bir iş bulunabileceğine ve yakın zamanda alınacak mutlu habere zenginler için ise yeni doğacak bir ihtiyaca delalettir. Genel olarak hayra ve iyiliğe yorumlanmaktadır. Bir kişi rüyasında tanımadığı bir kişinin hasta olduğunu görürse yakın zamanda kendisinin hastalanacağına dair bir işarettir. Ya da yakın zamanda farklı şekillerde ve yöntemlerde kazanacağı mala işarettir. Ne iyi ne de kötü olarak yorumlanabilir. Ancak tanıdığı bir kişinin hasta olduğunu görmesi yakın zamanda yaşayacağı üzüntü ve keder olarak yorumlanabilmektedir. Bu durumda kişinin tanıdığı birini rüyasında hasta olarak görmesi pek hayra yorumlanmaz. Bir kişi rüyasında çok sevdiği babasının hasta olduğunu görürse bu durumda kendisinin acı ve üzüntü çekeceğine genel olarak büyük bir baş ağrısı yaşayacağına işarettir. Kişinin oğullarını hasta olarak görmesi ise yaşayacağı bir göz ağrısına işarettir. Bu tür rüyalar hayra ve güzelliğe yorumlanmamaktadır. Genel olarak rüyada hasta olmak iyi bir şekilde yorumlanır. Ancak bazı durumlarda kötülüğü ve şeride çağrıştırmaktadır. Hastalık kişinin kendindeyse sağlıklı olacağına hali hazırda zaten sağlıklıysa bu durumda hayatına yine sağlıklı bir şekilde devam edeceğine işaret etmektedir. Ancak bazı hastalıklar musibet ve keder olarak yorumlanır. Özellikle devlet büyüklerinin hastalanması ve diğer ateşli hastalıklar geçim sıkıntısını yokluğunu millet acısını din zayıflığını ve ölümü çağrıştırmaktadır. Rüyaları iyi yorumlamak her zaman için en mantıklısıdır. Hastalık rüyaları da kişileri oldukça korkutmaktadır. Ancak çoğu zaman sağlıklı bir yaşama ve kazanılan mala işaret etmektedir. Rüyadalar psikolojimizin bir çeşit dışa vurum şeklidir. Bu durumda rüyalarımız bizim bilinçaltımız ve isteklerimiz hakkında çeşitli ipuçları vermektedir. Rüyada görülen hastalık genel olarak hasta biri tarafından görüldüyse iyileşmek istenildiğine takdir bazı kaygıları dışa vurmaktadır. Sağlıklı birinin hastalanmış olduğunu görmesi ise yaşamayı seven hayattan zevk alan ve bundan sonra da yaşamına sağlıklı ve dinç bir şekilde devam etmek isteyen bir kişiyi ifade etmektedir. Rüyada babasının ya da çocuklarının hasta olduğunu gören bir kimsenin birkaç basit hastalık yaşayacağına delalet etmektedir. Bu hastalık baş ve göz ağrısı gibi sinirsel hastalıklar olarak ifade edilmektedir. Bir kişinin alimlerden birinin hastalandığını görmesi din konusunda bazı eksiklikleri olduğuna ve ibadetlerini gerektiği şekilde yapamadığına işarettir. Bu durumda ise bu kişinin içten içe yaşadığı huzursuzluk ve tatminsizlik rüyalarına bilinçaltının oynamış olduğu bir oyun şeklinde yansımaktadır. Rüyasında sıkıntıdayken hastalandığını gören bir kişinin elinin bollaşacağına dair rüya yorumları yapılmaktadır. Bu kişi sıkıntılı bir döneminde görmüş olduğu bu rüya ile yakın zamanda tüm bu borçlardan ve sıkıntılardan kurtulmak istediğine dair çeşitli istekler dilemektedir. Bu şekilde kişinin istekleri de rüyalar yoluyla gün yüzüne çıkmaktadır. Kişinin görmüş olduğu ağrısız hastalık ise genel olarak durumunun çok iyi olmadığına ve karamsar bir ruh hali içerisinde olduğuna işarettir. Bu durumda yaşamaktan zevk almadığı ve yaşam isteklerini kaybettiği anlaşılır. Rüyalar kişilerin psikolojik yönlerini de bir nebze olsun yansıtmaktadır. Bu açıdan rüyaların önemli olduğuna inanmak gerekir.