Rüyada Kapı

Rüyada görülen kapının oldukça geniş bir rüya yorumu bulunur. Kapı genel olarak sembolik bir ifade olarak kapılır. Bir evin kapısı o evin ne derece güvenli olduğunun kanıtıdır. Aynı zamanda kapı bir iftirayı ya da fenalığı kapsamaktadır. Kapı aynı zamanda güvenliği de ifade eder. Sağlam bir kapı o bölgenin ne kadar güvenli olup olmadığı hakkında çeşitli ipuçları vermektedir. Rüyada kapı görmek genel anlamı ile güvenliğin ve korunurluk düzeyinin bir ifadesidir. Rüyada görülen kapılar rızık kanalının ne derece açık ne derece kapalı olduğunu ifade eder. Yeni bir şans olarak da yorumlanabilir. Aynı zamanda kapı üzüntü ve kederi de beraberinde getirmektedir. Rüyadaki kapı o evin tüm idaresini gerçekleştiren sorumlu kişiyi ifade eder. Bu evde yaşanılacak tüm sorunlar ise bu kişiden kaynaklanan problemler olarak ifade edilmektedir. Rüyada görülen ev kapıları kadınları işaret etmektedir. Görülen her kapının gören kişiye göre değişen bir rüya yorumlaması bulunmaktadır. Rüyada görülen kilitli kapılar bekar kızlara işarettir. Bu durumda bekar bir kızın varlığını ifade eder. Açık kapılar ise dul kalmış kadınları ifade eder. Bu durumda karşınıza çıkabilecek kısmetleri bu şekilde değerlendirmeniz mümkündür. Rüyada görülen demir kapı eğer riya sahibi tarafından kilitleniyorsa rüya sahibinin bekar bir kız ile hayırlı bir yuva kuracağı ifade edilir. Demir kapının kilitlenmesi hayırlı bir haberin duyulacağına işarettir. Bu açıdan rüyada görülen demir kapı hayırlı bir haber şeklinde yorumlanmaktadır. Rüyada görülen ev kapısı ve bu kapının değiştirilmesi hayırlı bir şekilde yorumlanabileceği gibi kötü olaylarında habercisi olarak ifade edilirler. Ev kapısının değişimi ev halkının durumunun değişeceğine işarettir. Bu iyi bir durumdayken kötü bir hale düşmek olarak algılanabileceği gibi kötü bir durumdan iyi bir duruma yükseliş olarak da ifade edilmektedir. Rüyada bir kişi ev kapısının çıktığını dışarıdan çıkarıldığını kendiliğinden düştüğünü ya da yandığını görüyorsa bu rüya kişi için pek hayırlı bir şekilde yorumlanmaz. Rüyada ev kapısının çıkarılması ev sahibi kişi için çeşitli kötü haberlerin duyulacağı aynı zamanda kişinin başına çeşitli kötü olayların geleceği ve büyük bir üzüntü yaşayacağı anlamına gelmektedir. Rüyada hazır halde var olan kapının yanında ya da içerisinde bir kapı daha olduğunu görmek pek hayırlı bir rüya yorumu olmaz. Kapı içerisinde kapı görmek ev sahibinin eşinden dolayı bazı problemler yaşayacağına işaret etmektedir. Kişinin eşi ya da sevdiği insan tarafından büyük bir ihanete uğrayarak zarar görebileceği anlamına gelmektedir. Bu durumda dikkatli davranmakta fayda vardır. Rüyada ev kapısının genişlediğini ve büyüdüğünü görmek hayırlı bir haber olarak müjdelenir. Genel olarak evde yaşayan bireylerin mutlu bir haber almaları ya da ekonomik açıdan oldukça büyük ve olumlu bir gelişme yaşanması olarak ifade edilmektedir. Bu durumda genişleyen kapı her rüya için hayırlı bir şekilde yorumlanır. Rüyada görülen açık kapı her zaman için olumlu ve hayırlı haber olarak ifade edilir. Kişi rüyasında açık bir kapıdan geçtiğini görürse bu rüya sahibi için yeni şans kapılarının açılacağına yeni rızıklara kavuşacağına işarettir. Kişinin maddi durumunda yaşanılacak olumlu gelişmelerin habercisidir. Rüyada görülen kapalı kapı pek hayra yorulmaz. Bu rüya sahibi için önündeki çeşitli kapıların kapanacağını şansının kötüye gideceğini ve maddi açıdan çeşitli olumsuzluklar yaşayacağına işarettir. Bu duruma rüyada görülen kapalı kapı olumsuz bir şekilde yorumlanmaktadır. Bir kişinin rüyasında görmüş olduğu mescit kapısı her yönüyle olumlu ve hayırlı bir şekilde yorumlanmaktadır. Bu kişinin kendi rızkını karşılayacak kadar yeterli malının bulunması ve aynı zamanda oldukça olumlu gelişmelerin yaşanacağına delalettir. Rüyada görülen mescit kapısı aynı zamanda kişinin dini bütünlüğünü ve içinde bulunan Allah korkusunu da ifade etmektedir. Bir kişi rüyasında kendisi için büyük bir kapı satın aldığını görüyorsa bu rüya kişi için pek hayırlı değildir. Rüyada kapı satın almak demek kişinin kendisinden daha aşağı seviyede birisi ile bir izdivaç gerçekleştireceğine işarettir. Aynı zamanda kişinin eşine ya da kendi vücuduna herhangi bir zarar geleceğinin ifadesi olarak yorumlanabilir. Bu açıdan rüyada kapı satın almak pek hayırlı bir haberi müjdelemez. Genel olarak rüyada görülen kapı olumlu bir şekilde yorumlanmaktadır. Ancak bazı rüya yorumcuları rüyanın içeriği göz önünde bulundurularak farklı yorumlamalar yapmıştır. Rüyada kapı görmek bir rızık anlamına gelir. Ancak bu durumda kapının açık mı yoksa kapalı mı olduğu çok önemlidir. Rüyada görülen kapı bazen bir düşmana bazen de korunmasız bir alana delalettir. Kişinin kapı satın alması etrafındakilere ve kendisine verebileceği bir zararı ifade ederken genişleyen bir kapı bol rızık ve hayırlı haberler ile müjdelenmiştir. Rüyalarımız psikolojimizin derinliklerinde yatan çeşitli sırlar hakkında bizlere farklı ipuçları vermektedir. Bu açıdan kesinlikle hafife alınmamalıdır. Rüyada görülen kapı bir kişinin sağlam bir korumaya ihtiyacı olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Ayrıca kapı güven demektir. Bu açıdan kişinin güven duygusunu kullanamadığı ve bu konuda büyük bir eksiklik yaşadığını ifade edebiliriz. Rüyada görülen açık kapı rızık kanalının açık olduğuna delalettir. Kişinin ruhsal yapısının ise bu dönemde oldukça aktif ve şanslı olduğunu kazanmaya ve kazandırmaya meraklı bir dönemden geçtiğini söylememiz mümkündür. Kapalı kapı olumsuz duyguları ve başarısızlık korkusunu ifade eder. Bir kez deneyip başarısız olmuş bir kişinin daha sonra aynı şeyi denemediği ve bu konuda birçok kaygı duyduğu ortaya çıkmıştır. Genişleyen ve büyüyen bir kapı maddi açıdan bolluk ve bereketin ifadesi olarak açıklanır. Rüya sahibi açısından en oldun dönemini yaşadığı ve bu dönemde oldukça fazla kazanmak istediğini bu alanda kazanma hırsının artış gösterdiğini söylememiz mümkündür. Satın alınan bir kapı kişinin kendisine ya da eşine gelebilecek bir zararı simgeler. Bu dönemde kişilerin hata yapmaktan korktuklarını ve korktukça daha çok hata yaptıklarını ve bu şekilde etrafındaki insanlara özellikle de kendisine büyük zararlar verdiğini söyleyebiliriz. Bu alanda taşınan kaygılar kişileri mutsuzluğa ve başarısızlığa sürüklemektedir. Rüyada görülen mescit kapısı kişinin Allah’a olan yakınlığını simgeler. Rüya sahibinin bu dönemde dinsel boyutu layıkıyla yaşadığını tüm görev ve sorumluluklarını yerine getirdiğini e içsel bir huzura kavuştuğunu bu yüzden mutlu bir hayatı olduğunu söyleyebiliriz. Demir kapı kişinin kuracağı hayırlı bir yuvayı simgeler. Bu durumda kişinin evlenmek istediği rahat ve huzurlu bir yuva sahibi olmak istediğini içten içe anlamamız bilinçaltında bu tür fikirlerin dolaştığını saptamamız mümkündür. Rüyalar kişilerin karakter analizleri ve düşünce yapıları hakkında da çeşitli bilgiler vermektedir. Bu açıdan dikkatli olmak ve rüyaları her zaman olmasa da çoğu zaman ciddiyetle analiz etmek gerekmektedir.