Rüyada Ölmüş Fare

Böyle bir rüya gören kimse, söz edilen şekildeki bir düşmanın bütün kötülüklerinden emin olur. Rüyada evinde ölmüş bir fare gören kişinin akrabaları veya yakın çevresi arasında sinsi bir düşmanı vardır ve bu düşman kendisine kötülük yapmaya kudret bulamaz. Sokakta ölmüş bir fare görmek, bulunduğunuz muhitteki hilekar bir adama, iş yerinizde ölmüş bir fare görmek, çalıştığınız yerdeki güçsüz bir düşmana işarettir. Rüyada fare öldüren kimse düşmanının kötülüklerinden emin olur. Bu rüya, size kötülük yapmak isteyen güçsüz ve hileci bir düşmanını olduğuna, fakat bu kimsenin size zarar vermeye güç yetiremediğine yorumlanmaktadır. Rüyanızda zehir ile fare öldüren kişi, düşmanına galip gelmek için onun metodlarını kullanır. Kapanla fare öldürmek, sizin bir takım hileler yapmanıza; elinizle bir fare öldürdüğünüzü görmeniz, gerekli kuvveti bulduktan sonra her türlü zorluğu aşabileceğinize yorumlanmaktadır. Rüyasında fareden kaçan kimse, aslında kuvveti olmayan bir düşmanının hilelerinden korkarak bulunduğu yeri terk eder. Bu rüya size birtakım belaların isabet edeceğine ve bu belalardan kurtulmak için mekan değişikliği yapacağınıza yorumlanmaktadır. Rüyasında büyük bir fareden kaçma, kuvvetli ve sinsi bir düşmanını kötülüklerine, küçük bir fareden kaçmak ise güçsüz ama hilekar bir düşmanını vereceği zararlara işaret etmektedir. Gerçek hayatında birtakım sorunlarla, çevresinde kendi iyiliğini istemeyen bazı düşmanlarının hileleri ve verdikleri zararlarla uğraşan kimse, bilinç altındaki bütün bu stresten kurtulma isteğini böyle bir rüya görerek yansıtmaktadır. Bu rüya düşmanınıza galip gelme ve onu yok etme isteğinizin dışavurumudur.