Rüyada Şeytan

Rüyasında şeytan gören kişi bazen kötü huylu ve kıskanç olarak yorumlanmaktadır. Şeytan bazen çoluk, çocuk olarak da değerlendirilebilmektedir. Rüyada görülen şeytan şehvete ve fenalığa işaret eder. Rüyasında şeytanın kendisini düşürdüğü kişi faiz yiyecektir. Eğer kişi şeytanın kendisine değdiğini görürse bu o kişinin ailesine iftira atacak ya da yoldan çıkarmak için uğraşacak bir düşmana işaret eder. Eğer bir kişi rüyasında gizli gizli şeytanla konuştuğunu görürse bu o kişinin düşmanıyla gizlice konuşarak ona yardımda bulunacağına işaret eder. Eğer rüyasında şeytan gören kişi hasta ya da düşkün ise gördüğü rüya sağlığına kavuşacağına, para sahibi olacağına delalet eder. Kişi eğer rüyasında şeytan tarafından bir şey öğreniyorsa bu o kişinin yalan ve üç kağıt yapacağına delalet eder. Rüyada şeytanın lideri olmak ve onlardan saygınlık ve hizmet görmek üne sahip olmaya ve düşmanların çatlamasına işaret eder. Rüyasında şeytanın kendisini doğru yolundan vazgeçirip, kötü yola soktuğunu gören kimsenin mal mülk kaybı olacağı delalet edilir. Rüyada şeytan taşlamak hayırlı işlere işaret eder. Rüyasında şeytan taşladığını gören kişi borçlarını ödeyerek sıkıntısından kurtulur ve rahata erişir. Rüyada atılan taşlar, ödenecek olan borçları simgeler. Aynı zamanda şeytan düşmanı temsil ettiği için, rüyada şeytanın taşlanması, gerçek hayatta kişinin sahip olduğu düşmanını yenerek güzel ve hayırlı işler yapma imkanı bulacağına işaret eder. Rüyada şeytanı yenmek güzel olan şeylere işaret eder. Kim rüyasında şeytanı yendiğini görüyorsa bu o kişinin tüm sıkıntıları, kötülükleri, zorlukları yeneceğine işaret eder. Ayrıca rüyada şeytan yenmek güce de işaret eder. Yani rüyasında şeytanı yendiğini gören kişi sıkıntıları, zorlukları ve tehlikeleri aşacak güce sahip olacak demektir. Rüyada şeytanla konuşmak pek de hayırlı işlere işaret etmez. Rüyasında şeytanla konuştuğunu gören kişi ona karşı dürüst olmayan, doğru söylemeyen, düşman olup dost görünen biriyle karşılaşacaktır. Rüyasında şeytandan bir şey aldığını gören kişi düşmanından bir zarar görecek, düşmanına bir şey veren kişi de şeytana fırsat verecektir. Yani kişi, düşmanına kendisine kötülük yapmak için fırsat verecek demektir. Ayrıca bir kişi rüyasında şeytan tarafından öpülürse bu onun helal olmayan bir yolla elde edeceği kazanca işaret eder. Rüyada şeytan olduğunu gören kimse devamlı şeytanın elinde olur ya da dinden sapar. Rüyasında şeytan olduğunu gören kişi Allah’tan uzaklaşır, üzüntü ve pişmanlıktan ölür. Ya da çocuk sahibi olur, mal ile rızıklanır. Rüyasında şeytan olan kişi hile ve kötü yol ile düşmanlarını yener. Rüyasında şeytanla konuştuğunu gören kişi aslında düşmanı ile konuşur. Yani bu rüya kişinin dost sandığı bir düşmanı ile karşılaşıp, konuşacağına işaret eder. Bu kişi aslında yalandan dosttur. Rüyada şeytanla konuşmak dost görünümlü bir düşman sahibi olmaya işaret eder. Rüyayı gören kişiyi pusuya düşürmek, ayağını kaydırmak ve yapmak istediklerini gerçekleştirememesi için kötü planlar yapan kimselerin oyununu bozmak anlamına gelir. Rüya sahibi kendisine hazırlanan tuzakları fark edecek ve bu sayede başına gelecek kötülükleri de engellemiş olacaktır. Bir kimseye yapılacak olan itirafa işaret eder. Öncesinde ön yargıyla yaklaşarak kendisine karşı pek de hoş duygular beslemediği ve iyi şeyler düşünmediği bir kimseye karşı açılacağına aynı zamanda şu anda ona karşı duyduğu güveni ve sevgiyi de dile getireceğine yorulur. Kişinin bir kimse hakkında düşünceleri konusunda yanılmadığını anlamasına vesile olacak bir olay yaşaması demektir. Yani, rüya sahibi kendisi hakkında her ne kadar iyi düşünmek, güven duymak ve onu sevmek istese de yine de içine sinmeyen birşeyler olduğunu hissettiği bir kimsenin gazabına uğrayacak ve ona karşı hisleri konusunda haklı çıkacaktır. Çok hayırlıdır ve şans anlamına gelir. Kişinin kendisi için çok uğurlu gelecek bir girişimi olacağına, bunun da geleceğine büyük katkı sağlayarak onun için başka hayırlı yollar açacağına yorulur. Bu sayede, karanlık geçen bir dönemin aydınlanacağına, zorlukların kolaylıkla aşılacağına, tartışmaların ve sürtüşmelerin sona ereceğine, yeni bir iş konusunda anlaşma sağlanacağına ve kararsızlığın ortadan kalkacağına yorumlanır. Kişinin bir dertten ya da beladan soğukkanlılığı, akıllı davranışları, zekâsı ve bilgisi sayesinde kurtulacağına ve bu sayede kötülüğün kendisine musallat olmasının önüne geçeceğine alamet eder.  Aynı zamanda, başka kişilerin de zarar görmemesi için gereken ve elden gelen ne varsa yapılacağına delalettir. Hiç kin gütme huyu olmadığı halde kendisine defalarca şans verip affettiği bir kimsenin yeniden bir darbesiyle karşılaşacağına ve artık kendisine yapılan kastın farkına vararak onu düşmanı bileceğin ve ona büyük bir öfke ve nefret içinde olacağına işaret eder. Hiç kin gütme huyu olmadığı halde kendisine defalarca şans verip affettiği bir kimsenin yeniden bir darbesiyle karşılaşacağına ve artık kendisine yapılan kastın farkına vararak onu düşmanı bileceğin ve ona büyük bir öfke ve nefret içinde olacağına işaret eder. Akla düşecek kötü düşüncelere alamet eder. Rüya sahibi kendisine kötülük yapan kişilere bundan sonra onların taktiğiyle yaklaşmaya yani onlar gibi davranmaya meyil edecek demektir. Örneğin; kendisini kıran kişilere karşı önceden susuyorken bundan sonra o da kötü ve kırıcı laflar etme kararı alacaktır gibi. Haneye giren sahte dosttur yani aslında sahici düşman anlamına gelir. İkiyüzlü, fesat, deyim yerindeyse hem insanların ekmeğini yiyen hem onlara ihanet eden bir kimsenin varlığına ve bu kişinin sürekli eve girip çıkmasına yorulur. Eğer bu kişinin kim olduğu bulunup acilen haneden uzaklaştırılmazsa hane içerisinde tartışmaların daha da artacağına ve uzunca bir süre bu durumun devam edeceğine alamettir. Kişinin esmer bir kişiye karşı duyduğu güvensizlik anlamına gelir. Rüya sahibinin siyah saçlı bir kadın ya da bir erkekten hoşlanmadığına, ondan iyi elektrik almadığına ve onun dedikoducu, kötü kalpli, art niyetli bir kimse olduğunu düşündüğüne delalet eder. Rüya sahibine karşı tavırları ve yaklaşımı olumsuz yönde değişecek olan bir kişinin varlığına alamet eder. Kişinin sevgi, saygı ve yardım gördüğü bir kimsenin anlam vermediği şekilde kendisine karşı soğuk davranacağı, onu tersleyeceği, dışlayacağı ve kırıcı hal hareketlerde bulunacağı anlamına gelir. Kişinin bir mesele üzerinde anlaşmazlık içinde ve çatışma halinde olduğu bir kimse tarafından tehditkâr sözler duyacağına ve onun tarafından korkutularak sindirilmeye ya da geri adım attırılmaya zorlanacağına yorulur. Örneğin bir iş adamının rakipleri tarafından bir ihaleden ya da yatırımdan geri çekilmek için mecbur bırakılacağı şeklinde değerlendirilebilir. Rüya sahibinin safsatalara çok takıldığına ve bu nedenle gereksiz yere tedirgin, huzursuz ve rahatsız olduğuna işaret eder. Rüyayı gören kişinin iyi niyetli oluşu nedeniyle her duyduğuna inanması anlamına gelir. Kişinin, yaşayacağı kötü bir tecrübeden ötürü yakın bir zaman içinde olmasa bile bu alışkanlığından kurtulacağına yorulur. Kişinin öfkesine yenilmeden, hezeyana kapılmadan, sabrını kaybetmeden, ettiği dualarla, Allah’ın yardımıyla ve izniyle bir düşmanlığı ortadan kaldırarak insanlarla aradaki hasımlığı gidermeyi başaracağı anlamına gelir. Bu da rüya sahibi, ailesi, akrabaları ve yakınları için büyük bir kazanım olacak demektir. Bir kimsenin hilesinin ve üçkağıdının yakalanacağına alamet eder. Kişinin bir tesadüf sonucu tanıdığı ve bildiği bir insanın aslında hiç de tanıdığı gibi masum ve dürüst olmadığına şahit olacağı bir olayın meydana geleceğine yorulur. Aynı zamanda, ihanet edecek birisinin bazı planlar yaptığına ve yakın bir zaman içinde aklından geçen kötü şeyleri gerçekleştireceğine alamettir. Anne ve babaya karşı yapılacak saygısızlıklara delalet eder. Rüyayı gören kişinin çocuğunun bazı gençlik heveslerine kapılabileceği, bu nedenle anne ve babasını çiğneyip geçerek bazı hatalar yapacağı ve ailesini üzeceği anlamına gelir. Haneye uğursuzluk girmesine, bolluk ve bereketin kaçmasına, aile içindeki uyumun, anlayışın ve hoşgörünün yok olmasına yorulur. Kişinin kendisi, ailesi ve evi üzerindeki kem gözlere yani nazara işaret eder. Bu kötü duruma karşı bazı önlemler alınacağına delalet eder. Kişinin kendisinden kötülük ve zarar göreceğini düşündüğü bir insan olduğu anlamına gelir. Rüya sahibini tedirgin eden, yaptıkları kendisine mantıklı gelmeyen birinin kendisini de beraberinde aşağı çekeceğini düşündüğüne yorulur. Kişinin dostunun kendisini düşmandan koruyacağına işaret eder. Etrafında bir yandan kendisi için art niyetler taşıyan, gözü kara bir yandan da onun için canını verecek kadar karşılıksız seven insanlar olduğuna alamet eder. Kişinin bir konuda annesiyle ters düşmesi ve annesinin kendisini anlayamadığı hissine kapılması anlamına gelir. Rüya sahibi annesiyle uzun süre tartışma ve kavga halinde olabilir. Aynı zamanda, bu durumun yaşanan bazı sorunların bitmesi ile birlikte son bulacağına, anne ile ilişkilerin eski haline döneceğine ve aradaki sıkıntıların çözüleceğine işarettir. Yanlış bir zamanda yanlış bir yerde olunması nedeniyle bir sıkıntı içine düşmeye işaret eder. Rüya sahibinin hiçbir suçu, günahı ve sorumluluğu yokken bir olayın içine çekilmesi ve kendini ne olduğunu anlayamadan o olayın içinde bulması demektir. Kişinin rast gitmeyen işlerini çözme konusunda yaşayacağı çaresizlik demektir. Rüya sahibinin sanki beddua almışçasına düzeninin bozulmasına, işlerinin aksamasına, kazancının düşmesine fakat bir türlü toparlanamayacağına ve bu yönde ne yapsa da bir arpa boyu yol alamayacağına yorulur. Aksilik yaşamaya fakat sorunun kaynağına ulaşamamaya işarettir. Şeytan biz insanoğlu için korkutucu bir figürdür. İnsan için şeytan kötü duygu ve kötü niyet anlamına gelir. Hatta birinin bir kötülük ya da fenalık yaptığına şahit olursak onu şeytanla bir tutup, hemen şeytan benzetmesinde bulunuruz. Şeytan bilinçaltımızda kötü şeyleri ifade eder. Dolayısıyla da şeytanlık yapmak ya da şeytana uymak bizler için kötü ve fena işler yapmak ya da yapmaya niyetlenmek anlamına gelir. Allah katında şeytan olmamak için de kötü şeyler yapmaktan, hileden, fesattan, haramdan, iftiradan uzak durmak isteriz. Dini inancı kuvvetli olan kişiler sıklıkla böyle rüyalar görebilir. Çünkü Allah katında günahkar olmaktan korkarlar. Ve bazen yapılan haksızlıklara karşı bilinçaltımızda meydana gelen pişmanlık da rüyalarımıza girecek bir şeytan olarak karşımıza çıkabilir. Yani şeytanın insan psikolojisindeki ve bilinçaltındaki yansıması, kişinin kötü şeylerin etkisinde kalması ya da kötü şeylerin etkisinde kalmasından korkması şeklinde yorumlanabilir. Ve rüyalara giren şeytan aslında hepimizin biraz da olsa şeytanın var olma ihtimaline inanmamızdan kaynaklanır. Yani hepimiz bir miktar, bir gün gerçekten bir şeytanla karşılaşmaktan korkar ve tedirgin oluruz, en inanmayanımız da bile azıcık da olsa bu korku mevcuttur.