Rüyada Taş Toplamak

Rüyasında ta toplayıp kucağında biriktiren kişi aza kanaat edip, elindeki ile yetinen ve ekmeğini helal yollardan kazanan bir kimseye delalettir. Farklı yorumlara göre ise, rüyasında taş toplayan kişi, kızgınlık ve öfke biriktirir. Kendisine kötülük edenlerden intikam almak için fırsat kollandığına da anlamlandırılır. Rüyasında taş toplayan kişi ağzı küfürlü ve öfkeli, kindar biridir. Bazen de engellerden kurtulmaya ve ailenin önündeki sıkıntıları ve engelleri de ortadan kaldırmak için çaba gösterildiğine yorumlanabilir. Rüya sahibinin tanıdığı birine karşı bulunacağı çok büyük bir iftiraya işarettir. Söylenen kötü sözler ve dedikodular nedeni ile başkalarının aile hayatında huzursuzluk yaratmaya, kişilerin mutsuzluğuna neden olmaya ve günaha girmeye işaret eder. Diğer bir yoruma göre ise, birine taş artan kimse, kendisine kötülük eden veya düşmanlık besleyen kişilere karşı galip duruma geçer ve onları engeller. Taş atmak zaman zaman ağızdan çıkacak kötü sözlere ve yaralayıcı, kavgalı konuşmalara da işarettir. Gaddar ve acımasız bir kimseye işaret olur ve rüya sahibinin kendinden başkasını düşünemeyecek kadar bencil olduğunu, kibiri nedeni ile herkesi küçümsediği anlamına da gelir. Rüyada taş görmek işlerin zorlaşacağına, geleneklere aykırı ve İslami hayattan uzak bir yaşama sahip olunacağına da yorumlanır. Gerçek hayatında haksızlığa uğradığını, bazı kişilerin kendisine kötülük ettiğini ve düşmanca tavırlar besleğini düşünen kişilerin içlerinde söyleyemeyip biriktirdikleri sözlerin bilinçaltından dışarı vurumudur. Simgesel olarak taş kişinin engellere sahip olduğunu ve sorunlarını tek başına çözmeye çalıştığını da simgeler. Bazı durumlarda kötü muameleye ve işkenceye maruz kalan kişilerde de taş ile ilgili rüyalar görülmektedir.