Yay Burcu Erkeği Ve Anlaşabildiği Burçlar

Yay burcu erkeği hayatı aşırı uçlarda yaşamayı sever. Oldukça uçarıdır ve deli doludur. Bu yüzden de yine kendisi gibi yay burcuna mensup bir partner ister. Hem düşünsel olarak hem de fiziksel olarak birbirleri ile hemen hemen aynı olan bu iki insan, birbirlerini anlayabildikleri için oldukça sağlam ilişkiler kurabilirler. Bununla birlikte yay ateş elementinden bir burç olduğundan, diğer ateş elementi burçları ile uyumludur. Bu burçların başında da aslan gelir. Aslan kadını tıpkı yay erkeği gibi biraz uçarıdır ve bağımsızlığına düşkündür. Dolayısıyla yine uyumlu bir birliktelik yay erkeği ile aslan kadını arasında görülebilir. Bunun dışında Koç kadını yay erkeği için ideal bir eş olabilir, zira birbirlerini tamamlarlar. Ancak yine de birbirlerinden biraz farklı oldukları için, çiftlerden birisi empati yapmadığı zaman oldukça sıkıntılı durumlar da yaşanabilir. Bunu göz önünde bulundurmak gerekir.