Gelmesi İle İlgili Rüyalar

Rüyada abdest alırken ağızdan kan gelmesi, umudunu yitirdikten sonra hasret duyduğu ferahlığa, yakında alınacak hayırlı havadise, verdiği uğraşların sonunda elde ettiği mevkiye, umudunu kestikten sonra özlediği rahata, zahmetle birlikte kavuştuğu itibara manası taşır.