Rüyada Ailenin Bir Araya Gelmesi

Rüyada ailenin bir araya gelmesi, sevdikleriyle eğlenmeye, dünyalığa gelecek fazlalığa, emniyette kalmaya, servete, üne sahip olunacağına, parasal yükü bulunan birinden uzaklaşılacağına, yakın zamanda duyulacak müjdeli havadise, faydalı uğraşlara, zorluk çekmeden kazanılan ziynete, birikmiş ganimete, tatlı dilli yaşlı kişiye delalet ederOlumsuz yorum olarak muhtaç duruma düşmeye, ticaret sebebiyle sıkıntıya, cimri bir insana, huzuru yitirmeye, yalancı bir düşmana işarettirBir takım rüya yorumcuları şöyle yorumlarlar ki: Bu çektiği zorlukların meyvesini alarak hasret duyduğu itibara, zahmet çekerek elde ettiği mala, mağlubiyetten sonra hasret duyduğu ticari kazanca, zorlukları aşarak düşlediği rahata delalettir