Rüyada Akrabaların Misafirliğe Gelmesi

Rüyada akrabaların misafirliğe gelmesi, zengin akrabaya, sevince kavuşulacağına, finansal külfeti bulunan tanıdığı birinden yakasını kurtarmaya, zahmetsiz kazanılan altına, bir kaç gün içinde öğrenilecek memnun edici havadise, yüksek gelire, şöhrete sahip olunacağına, hayallerin gerçekleşeceğine, duygusal hayatın iyi olacağına, alın teriyle kazanılan mala, hüner sahibi bir kişiye delalet ederNadiren de hoşnutsuz bir vaziyete düşmeye, sırların açığa döküleceğine, zorluğa düşmeye, sıkıntılı yaşama, cahil bir düşmana delalet ederRüyaya daha olumlu bir pencereden bakan rüya uzmanları şöyle yorumlarlar ki: Bu sıkıntıları aşarak hak ettiği mülke, kaybettikten sonra ümit ettiği mutluluğa, hatalarının ardından hak edilen şöhrete , zorlukların ardından ümit ettiği hayra delalettir